เมื่อสูตรใน Excel ไม่ยอมทำงาน ไม่คำนวณ

Share

หลาย ๆ ครั้งโปรแกรม Excel ของเราไม่ยอมทำงาน ใส่สูตรแล้วไม่คำนวณให้โดยอัตโนมัติ หรือ บางครั้งใส่สูตรไปแล้ว พอกด Enter แล้วก็ยังแสดงเป็นสูตรเหมือนเดิม หรือ ลากสูตรแล้วไม่เปลี่ยน

วิธีการแก้ไขกรณีสูตรไม่ยอมคำนวณให้อัตโนมัติ ให้ลองตรวจสอบการตั้งค่า Calculation Option ว่าเป็น Automatic โดยไปที่แท็บ Formulas => Calculation Option => แล้วลองตรวจสอบดูว่าเป็น Automatic หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็คลิกเปลี่ยนได้เลย เพราะถ้าตั้งค่าเป็น Manual เราต้องกด Calculate Now หรือ Calculate Sheet หรือ Save จึงจะคำนวณให้เรา

excel สูตรไม่คำนวณ อัตโนมัติ automatic สูตรลากแล้วไม่เปลี่ยน

กด Enter แล้วก็ยังแสดงเป็นสูตรเหมือนเดิม วิธีแก้ให้ลองตรวจสอบ Format Cell ดูว่าเป็น General หรือไม่ เพราะถ้าเป็น Text สูตรจะไม่ทำงานครับ หรือมีเครื่องหมาย ‘ ข้างหน้าสูตรหรือไม่

excel สูตรไม่ทำงาน ลากแล้วไ่ม่เปลี่ยน


บทความที่เกี่ยวข้อง