การใช้ While Loop

     while ก็เป็นอีกคำสั่ง loop ที่ใช้งานบ่อยๆ มาดูกันว่าใช้ยังไงครับ

     ขั้นตอนการทำงานของ while คือจะทำงานคำสั่งใน while ไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะเป็นเท็จ มาดูตัวอย่างเลยครับ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น

    $i = 1; // กำหนดค่าเริ่มต้น
    while($i<=10){ // ตรวจสอบเงื่อนไข
        echo $i."<br/>";
        $i++; // เพิ่มค่า
    }

    เป็นคำสั่งง่ายๆ ลองดูตรง comment ทั้งสามนะครับจะพบว่ามันเหมือนคำสั่ง for คือมีการกำหนดค่า ตรวจสอบเงื่อนไข และสุดท้ายเพิ่มค่า แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งของ while อย่าลืมกำหนดให้เงื่อนไขเป็นเท็จด้วยนะครับเพื่อหยุด loop ไม่งั้นงานเข้า แน่ๆๆ ดังตัวอย่าง ผมกำหนดให้เงื่อนไขเป็นจริงเมื่อ $i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 โดยใน while จะมีการเพิ่มค่าตัวแปร $i ขึ้นทีละ 1 ด้วยคำสั่ง $i++  เมื่อ loop ทำงานไปเรื่อยๆ ค่า $i ก็จะเพิ่มขึ้นจนค่าเป็น 11 ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขเป็นเท็จและจะหลุดออกจาก loop ครับ ผมที่ได้ของโปรแกรมตัวอย่างดังด้านล่างครับ

การใช้ While Loop

     คำสั่ง while โดยส่วนมากผมจะใช้กับการแสดงข้อมูลที่ได้จากการดึงมาจาก Database ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่จะทำอย่างไรนั้นผมจะแนะนำอีกในโอกาสต่อไปครับ สำหรับวันนี้ไปละครับบ้ายๆๆ