การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True เมื่อเงื่อนไขบางอันเป็น True และการใช้งาน OR ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Excel Capture หน้าจอด้วย Screenshot

Excel Capture หน้าจอด้วย Screenshot

Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2010 นั้นจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Screenshot สำหรับ Capture หน้าจอมาให้ด้วย สามารถ Capture หน้าจอแบบทั้งหน้าจอ หรือ เลือก Capture เพียงบางส่วนก็ได้

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIF นั้นจะนับจำนวน cell แบบมีเงื่อนไขเดียว ตามที่เรากำหนดเงื่อนไขให้

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel
การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทุกอันเป็น True ทั้งหมด และการใช้งาน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ เครื่องหมายต้องห้าม ความยาว คำสงวนห้ามตั้งชื่อ

ปฏิทินไฟล์ Excel 2563 เปล่า ๆ พร้อมโน้ต ภาษาไทย อังกฤษ

ปฏิทินไฟล์ Excel 2563 เปล่า ๆ พร้อมโน้ต ภาษาไทย อังกฤษ

แจกฟรีไฟล์ปฏิทิน Excel 2563 เปล่า ๆ พร้อมโน้ต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยปฏิทิน Excel ไฟล์นี้แบ่งเป็นหน้าละ 4 เดือน ทั้งหมด 3 หน้า

วิธีกู้ไฟล์ Excel, Word เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีกู้ไฟล์ Excel, Word เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีกู้ไฟล์เอกสาร Excel, Word หรือไฟล์อื่น ๆ เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีแก้ไข Excel ตั้งชื่อ sheet มีตัว ซ ไม่ได้

วิธีแก้ไข Excel ตั้งชื่อ sheet มีตัว ซ ไม่ได้

วิธีแก้ไข Excel ตั้งชื่อ sheet มีตัว ซ ไม่ได้ สาเหตุที่ไม่สามารพิมพ์ ซ ได้นั้นเพราะว่าบนแป้นพิมพ์ ซ นั้นจะมีเครื่องหมาย : อยู่ด้วยซึ่งเครื่องหมายนี้จะเป็นตัวอักษรต้องห้ามในการตั้งชื่อ sheet ในโปรแกรม excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนข้อมูลทุกประเภทใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนข้อมูลทุกประเภทใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นั้นจะนับจำนวนทุกๆ cell ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข, ข้อความ, ข้อความ error และรวมถึง cell ที่มีค่าเป็นช่องว่าง แต่จะไม่ได้นับ cell ว่าง

Excel ตั้งค่าให้แสดงเอกสารเปล่า ไม่ต้องแสดง Start Screen

Excel ตั้งค่าให้แสดงเอกสารเปล่า ไม่ต้องแสดง Start Screen

วิธีการตั้ง Excel ให้แสดงเอกสารเปล่าพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องแสดง Start Screen เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม จะได้ไม่ต้องกด New เอกสารให้เสียเวลา

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel สามารถนับข้อมูลหลายแบบทั้ง ข้อความ ตัวเลข และวันที่ และยังสามารถใช้เครื่องหมาย =, >, <, <>, ? และ *

การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่าน้อยที่สุด ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่าน้อยที่สุด ใน Excel

บทความนี้จะแนะนำวิธีใช้งานฟังก์ชัน MIN เพื่อหาค่าน้อยที่สุดในโปรแกรม Excel จะอธิบายถึงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องใส่ให้ฟังก์ชัน MIN, ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน MIN และตัวอย่างการใช้งาน