Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบต่าง ๆ

Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบต่าง ๆ

บทความนี้จะมาแนะนำ วิธีการใช้ Fill Series สร้าง รันเลขอัตโนมัติ หรือ ใส่ลำดับอัตโนมัติ ตามแถว ตามคอลัมน์ สำหรับจำนวนมาก ๆ หลักพัน หมื่น แสน, การใช้ Trend, การใช้ Growth, การใส่ลำดับวันที่อัตโนมัติ

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษร โดยฟังก์ชัน CHAR สามารถแปลงตัวเลขได้ตั้งเลข 1 ถึง 255

วิธีกู้ไฟล์ Excel, Word เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีกู้ไฟล์ Excel, Word เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีกู้ไฟล์เอกสาร Excel, Word หรือไฟล์อื่น ๆ เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

excel รันเลขอัตโนมัติ, excel ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ, excel fill series, excel รันเลขจำนวนมาก, excel รันเลขอัตโนมัติ หมื่น แสน, excel การใช้งาน fill series, excel ใส่เลข series

วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติ หรือ ใส่ลำดับอัตโนมัติด้วยการลาก และคำสั่ง Fill Series สำหรับจำนวนมาก ๆ ตั้งแต่ หลักพัน หมื่น แสน แบบง่าย ๆ ทั้งแบบที่รู้จำนวนสิ้นสุดที่แน่นอน และ แบบที่ไม่รู้จำนวนสิ้นสุด

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel, Word และ PowerPoint ในเวอร์ชั่นใหม่  หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย

Excel ตั้งค่าให้แสดงเอกสารเปล่า ไม่ต้องแสดง Start Screen

Excel ตั้งค่าให้แสดงเอกสารเปล่า ไม่ต้องแสดง Start Screen

วิธีการตั้ง Excel ให้แสดงเอกสารเปล่าพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องแสดง Start Screen เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม จะได้ไม่ต้องกด New เอกสารให้เสียเวลา

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel

ฟังก์ชัน SUMIFS เอาใช้สำหรับหาผลรวมของข้อมูลใน Excel ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด หลายเงื่อนไขพร้อมกั้น ฟังก์ชัน SUMIFS ถือเป็นอีกฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย ๆ บทความนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel ว่าฟังก์ชัน SUMIFS เราต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True เมื่อเงื่อนไขบางอันเป็น True และการใช้งาน OR ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Excel Capture หน้าจอด้วย Screenshot

Excel Capture หน้าจอด้วย Screenshot

Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2010 นั้นจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Screenshot สำหรับ Capture หน้าจอมาให้ด้วย สามารถ Capture หน้าจอแบบทั้งหน้าจอ หรือ เลือก Capture เพียงบางส่วนก็ได้

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

ฟังก์ชัน SUMIF เอาใช้สำหรับหาผลรวมของข้อมูลใน Excel ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ฟังก์ชัน SUMIF ถือเป็นอีกฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย ๆ บทความนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel สำหรับมือใหม่กัน ว่าฟังก์ชัน SUMIF เราต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel
การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทุกอันเป็น True ทั้งหมด และการใช้งาน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ เครื่องหมายต้องห้าม ความยาว คำสงวนห้ามตั้งชื่อ