การเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสาร Excel, Word, PowerPoint

การเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสาร Excel, Word, PowerPoint

การเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสาร Excel, Word และ PowerPoint ด้วยวิธีการต่าง ๆ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วย File Explorer, การเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วย Save a Copy และ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วย Title bar

Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบต่าง ๆ

Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบต่าง ๆ

บทความนี้จะมาแนะนำ วิธีการใช้ Fill Series สร้าง รันเลขอัตโนมัติ หรือ ใส่ลำดับอัตโนมัติ ตามแถว ตามคอลัมน์ สำหรับจำนวนมาก ๆ หลักพัน หมื่น แสน, การใช้ Trend, การใช้ Growth, การใส่ลำดับวันที่อัตโนมัติ

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษร โดยฟังก์ชัน CHAR สามารถแปลงตัวเลขได้ตั้งเลข 1 ถึง 255

Excel เปิดไฟล์แล้วไม่มีข้อมูล ไม่เห็นข้อมูล ไม่เห็น sheet เป็นสีเทา

Excel เปิดไฟล์แล้วไม่มีข้อมูล ไม่เห็นข้อมูล ไม่เห็น sheet เป็นสีเทา

วิธีแก้ไขเมื่อ Excel เปิดไฟล์แล้วไม่มีข้อมูล ไม่เห็นข้อมูล ไม่เห็น sheet เห็นแต่พื้นหลังเป็นสีเทา ๆ ไม่เห็น cell ข้อมูล

Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

excel รันเลขอัตโนมัติ, excel ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ, excel fill series, excel รันเลขจำนวนมาก, excel รันเลขอัตโนมัติ หมื่น แสน, excel การใช้งาน fill series, excel ใส่เลข series

วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติ หรือ ใส่ลำดับอัตโนมัติด้วยการลาก และคำสั่ง Fill Series สำหรับจำนวนมาก ๆ ตั้งแต่ หลักพัน หมื่น แสน แบบง่าย ๆ ทั้งแบบที่รู้จำนวนสิ้นสุดที่แน่นอน และ แบบที่ไม่รู้จำนวนสิ้นสุด

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel, Word และ PowerPoint ในเวอร์ชั่นใหม่  หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย

วิธีแก้ไขเมื่อ Microsoft Word เปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ

วิธีแก้ไขเมื่อ Microsoft Word เปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ไขเมื่อ Microsoft Word ชอบเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ ก่อนอื่นขอพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติใน Microsoft Word กันก่อน

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel

ฟังก์ชัน SUMIFS เอาใช้สำหรับหาผลรวมของข้อมูลใน Excel ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด หลายเงื่อนไขพร้อมกั้น ฟังก์ชัน SUMIFS ถือเป็นอีกฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย ๆ บทความนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel ว่าฟังก์ชัน SUMIFS เราต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True เมื่อเงื่อนไขบางอันเป็น True และการใช้งาน OR ร่วมกับฟังก์ชัน IF

การใช้ฟังก์ชัน DATE แปลงข้อความเป็นวันที่ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน DATE แปลงข้อความเป็นวันที่ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน Date แปลงข้อความเป็นวันที่ ใน Excel, การใช้งานฟังก์ชัน DATE() ร่วมกับฟังก์ชัน TIME() และการใช้งานฟังก์ชัน DATE() คำนวนวันที่

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

ฟังก์ชัน SUMIF เอาใช้สำหรับหาผลรวมของข้อมูลใน Excel ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ฟังก์ชัน SUMIF ถือเป็นอีกฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย ๆ บทความนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel สำหรับมือใหม่กัน ว่าฟังก์ชัน SUMIF เราต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel
การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทุกอันเป็น True ทั้งหมด และการใช้งาน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF