การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel

ฟังก์ชัน SUMIFS เอาใช้สำหรับหาผลรวมของข้อมูลใน Excel ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด หลายเงื่อนไขพร้อมกั้น ฟังก์ชัน SUMIFS ถือเป็นอีกฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย ๆ บทความนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel ว่าฟังก์ชัน SUMIFS เราต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน OR ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True เมื่อเงื่อนไขบางอันเป็น True และการใช้งาน OR ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Excel Capture หน้าจอด้วย Screenshot

Excel Capture หน้าจอด้วย Screenshot

Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2010 นั้นจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Screenshot สำหรับ Capture หน้าจอมาให้ด้วย สามารถ Capture หน้าจอแบบทั้งหน้าจอ หรือ เลือก Capture เพียงบางส่วนก็ได้

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

ฟังก์ชัน SUMIF เอาใช้สำหรับหาผลรวมของข้อมูลใน Excel ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ฟังก์ชัน SUMIF ถือเป็นอีกฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้งานบ่อย ๆ บทความนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel สำหรับมือใหม่กัน ว่าฟังก์ชัน SUMIF เราต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel
การใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข จะให้ค่า True ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทุกอันเป็น True ทั้งหมด และการใช้งาน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ

Excel การเปลี่ยนชื่อ sheet และกฎการตั้งชื่อ เครื่องหมายต้องห้าม ความยาว คำสงวนห้ามตั้งชื่อ

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษร โดยฟังก์ชัน CHAR สามารถแปลงตัวเลขได้ตั้งเลข 1 ถึง 255

วิธีกู้ไฟล์ Excel, Word เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีกู้ไฟล์ Excel, Word เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีกู้ไฟล์เอกสาร Excel, Word หรือไฟล์อื่น ๆ เมื่อ save ไฟล์ทับไฟล์เดิม, copy ไฟล์ทับไฟล์เดิม ด้วยโปรแกรม Recuva

วิธีแก้ไข Excel ตั้งชื่อ sheet มีตัว ซ ไม่ได้

วิธีแก้ไข Excel ตั้งชื่อ sheet มีตัว ซ ไม่ได้

วิธีแก้ไข Excel ตั้งชื่อ sheet มีตัว ซ ไม่ได้ สาเหตุที่ไม่สามารพิมพ์ ซ ได้นั้นเพราะว่าบนแป้นพิมพ์ ซ นั้นจะมีเครื่องหมาย : อยู่ด้วยซึ่งเครื่องหมายนี้จะเป็นตัวอักษรต้องห้ามในการตั้งชื่อ sheet ในโปรแกรม excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel

วิธีซ่อนช่อง Search บน title bar ของโปรแกรม Excel, Word และ PowerPoint ในเวอร์ชั่นใหม่  หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย

Excel ตั้งค่าให้แสดงเอกสารเปล่า ไม่ต้องแสดง Start Screen

Excel ตั้งค่าให้แสดงเอกสารเปล่า ไม่ต้องแสดง Start Screen

วิธีการตั้ง Excel ให้แสดงเอกสารเปล่าพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องแสดง Start Screen เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม จะได้ไม่ต้องกด New เอกสารให้เสียเวลา

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel สามารถนับข้อมูลหลายแบบทั้ง ข้อความ ตัวเลข และวันที่ และยังสามารถใช้เครื่องหมาย =, >, <, <>, ? และ *