การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ย

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Excel หาค่าเฉลี่ย โดยฟังก์ชัน AVERAGE นั้นสามารถใส่ค่าพารามิเตอร์ได้ถึง 255 ตัว โดยสามารถใช้ได้ทั้ง ตัวเลขค่าคงที่, ตำแหน่งอ้างอิง cell, Range ข้อมูล

Syntax

AVERAGE (number1, [number2], ...)

พารามิเตอร์ที่ต้องใส่ให้ฟังก์ชัน AVERAGE

number1 : ตัวเลขค่าคงที่, ตำแหน่งอ้างอิงข้อมูล, Range ข้อมูล
[number2], ... : เป็นตัวเลือก ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ได้เหมือน number1

ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

1.ฟังก์ชัน AVERAGE จะข้าม cell ที่เป็นค่าว่างโดยอัตโนมัติ

2.ฟังก์ชัน AVERAGE ถ้าข้อมูลมี 0 จะรวม 0 เข้าไปด้วย

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE หาค่าเฉลี่ยแบบต่าง ๆ

หาค่าเฉลี่ยจากค่าคงที่

โดยเราสามารถใส่ค่าคงที่ ๆ เป็นตัวเลขให้ฟังก์ชัน AVERAGE หาค่าเฉลี่ยให้เราได้เลยดังภาพ

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE  ใน Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ย

หาค่าเฉลี่ยจากตำแหน่งอ้างอิง cell

เราสามารถใส่ตำแหน่งอ้างอิง cell ใช้ในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต่อเนื่องกัน ใส่เป็น A2, A3, A….. เพื่อให้ฟังก์ชัน AVERAGE หาค่าเฉลี่ยได้ทันที

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE  ใน Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ย

หาค่าเฉลี่ยจาก range ข้อมูล

โดยใส่พารามิเตอร์เป็น range ข้อมูล เช่น A2:A6

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE  ใน Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ย

ก็หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลอยู่ครับ ยังไงก็อยากให้ฝึกใช้งานกันให้คล่อง ๆ จะได้ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ไว้พบกันใหม่บทความหน้าครับ