การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น สำหรับคนที่เริ่มต้นหัดใช้โปรแกรม Excel ในการทำงาน อาจจะยังงงว่าจะเริ่มใส่สูตรในโปรแกรม Excel ยังไง บทความนี้เราจะมาแนะนำการใส่สูตร Excel เบื้องต้นกันครับ สำหรับใครที่เป็นแล้วก็ข้ามบทความนี้ไปได้เลยครับ หรือจะอ่านเล่น ๆ ก็ไม่ว่ากัน

มาเริ่มต้นการใส่สูตรใน Excel กันเลยครับ

เริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาก่อนครับคลิกไปที่ Cell ที่ต้องการใส่สูตร หรือ คลิกที่ Cell ที่ต้องการแล้วคลิกที่ Formula barแล้วพิมพ์เครื่องหมาย = สูตร Excel ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = นะครับ

เครื่องหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในสูตร Excel

บวก (+), ลบ (-), คูณ (*) และ หาร (/)

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

แล้วลองพิมพ์ = 150+250 แล้วกด Enter หรือ คลิกที่เครื่องหมายถูกบนแถบ Formula bar ก็ได้ครับ ผลลัพธ์ก็จะได้ดังภาพด่านล่างครับ

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เครื่องหมาย วงเล็บเปิด - ปิด () ในการแยกสูตรออกเป็นกลุ่มได้อีกด้วย

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

การใช้สูตรแบบอ้างอิงตำแหน่ง Cell ก็เริ่มด้วยการพิมพ์ =A1+B1 จะพิมพ์ทั้งหมดก็ได้ หรือ พิมพ์ = เมาส์คลิก A1 + เมาส์คลิก B1 แล้วกด Enter ก็ได้เช่นกัน

การใช้งานฟังก์ชัน

เริ่มที่ฟังก์ชันง่าย ๆ อย่าง SUM ก่อนนะครับ โดยจะมีวิธีเรียกใช้ฟังก์ชันด้วยกัน 3 วิธีครับ

วิธีแรกพิมพ์สูตรตามตัวอย่างด่านล่าง

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

วิธีที่สองเรียกใช้ฟังก์ชัน SUM จากแท็บ Home => กรุ๊ป Editing => SUM ดังภาพด่านล่าง

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

วิธีที่สามเรียกใช้จาก fx ที่ Formula bar แล้วเลือกฟังก์ชัน SUM คลิก OK

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

จากนั้นที่ Function Arguments ช่อง Number1 ให้ใส่ B2:B6 จะพิมพ์ก็ได้ หรือ ใช้เมาส์คลิกลากคลุมพื้นที่ก็ได้เช่นกัน แล้วกด OK

การใส่สูตรใน Excel เบื้องต้น การใช้สูตร

สำหรับการใช้งานสูตร Excel เบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับ ก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยแนะนำสำหรับคนที่สนใจเรื่องการใช้สูตรใน Excel แล้วเจอกันบทความหน้าครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง