Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

Windows 10 มาพร้อมกับ Hot key ซึ่งเป็น Hot Key สำหรับจัดการหน้าต่างของโปรแกรม และ Virtual Desktop เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มกันที่ Hot Key ตัวแรกกันเลยครับ

Win + ปุ่มลูกศร ซ้าย, ขวา, ขึ้น, ลง

ให้ลองกดปุ่มลูกศรสลับเรื่อย ๆ หน้าจอปัจจุบันจะสลับไปเรื่อย ๆ ด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา ขยายเต็มหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง

Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

ALT + TAB

ใช้สำหรับสลับหน้าต่างของโปรแกรมที่กำหลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น กด ALT ค้างไว้ และ กด TAB ไปเรื่อย ๆจะไปถึงโปรแกรมที่ต้องการ แล้วปล่อย ก็จะสลับไปที่โปรแกรมนั้น ๆ ทันที

Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

WIN + TAB

ใช้งานคล้าย ๆ กับ ALT +  TAB ใช้สำหรับสลับหน้าต่างของโปรแกรมที่กำหลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น แต่ WIN + TAB จะสามารถปล่อยมือออกจากปุ่มได้ โดยที่หน้าจอไม่หายไป สามารถกดลูกศรเลื่อน ๆ ไป – มา แล้วกด Enter เพื่อเลือกโปรแกรม หรือจะใช้ Mouse คลิกก็ได้

Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

WIN + CTRL + D

ใช้สำหรับสร้าง Virtual Desktop ใหม่ โดยกดทั้ง  3 ปุ่มพร้อม ๆ กันครับ แล้วจะไปที่ Desktop ใหม่ทันที

Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

WIN + CTRL + F4

ใช้สำหรับปิดหน้า Virtual Desktop ปัจจุบัน

WIN + CTRL + LEFT or RIGHT

ใช้สำหรับเลื่อนสลับหน้า Virtual Desktop เลื่อนวนไปเรื่อย ๆ หรือ สลับไป - มา ก็ได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง