การตั้งค่า Keyboard ใน Windows

Share

บทความนี้เราจะมาแนะนำการตั้งค่า Keyboard กันครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าตั้งค่าไปเพื่ออะไร เพราะ Keyboard มันก็ใช้งานได้อยู่แล้ว ที่เราต้องตั้งค่าก็เพราะต้องการให้ Keyboard ของเราเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน เหมาะสมกับแต่ละงาน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วยครับ

เริ่มต้นด้วยการไปที่ Control Panel => Keyboard

วิธีการตั้งค่า Keyboard ใน Windows ตั้งค่า Repeat delay, Repeat Rate และ อัตราการกระพริบของ Cursor

ที่หน้าต่าง Keyboard Properties จะมีตัวเลือกให้เราเลือกตั้งค่า ทั้งหมด 3 ค่า ดังนี้

วิธีการตั้งค่า Keyboard ใน Windows ตั้งค่า Repeat delay, Repeat Rate และ อัตราการกระพริบของ Cursor

Repeat delay จะเอาไว้ตั้งค่าเวลาในการกดปุ่มค้างไว้นานเท่าไหร่ ตัวอักษรถึงจะขึ้นมาซ้ำ ๆ เลื่อนไปด้าน Long เพื่อให้หน่วงเวลานานหน่อยถึงจะขึ้นตัวอักษรซ้ำ ๆ ส่วนด้าน Short นั้นกดค้างปุ๊บขึ้นมาทันที

Repeat rate ตั้งค่าความเร็วของตัวอักษรที่ขึ้นมาซ้ำ ๆ ว่าเร็วแค่ไหน เลื่อนไปซ้าย ขวา เพื่อตั้งค่า

ให้ทดลองตั้งค่าดูแล้วมาทดลองกดที่ช่อง Click here and hold down a key to test repeat rate : เพื่อทดสอบว่าเราพอใจหรือยัง การตั้งค่านี้มีผลถึงการกดลบข้อความด้วย Backspace, Delete และการกดเลื่อนตำแหน่ง Cursor ด้วยปุ่มลูกศรด้วย

และสุดท้าย Cursor blink rate เป็นการตั้งค่าอัตราการกระพริบของ Cursor ถ้าอยากให้เร็วให้เลือนไปที่ Fast หรือ ไม่กระพริบเลยเลื่อนไปที่ None

บทความที่เกี่ยวข้อง