การตั้งค่า Notifications ใน Action Center ของ Windows 10

Share

Action Center คือแถบด้านขวาในหน้าจอของ Windows 10 มีหน้าที่แสดงการแจ้งเตือนต่าง ๆ จากแอปในเครื่องดังภาพด้านล่าง นอกจากนั้นยังสามารถตั้งค่าระบบต่าง ๆ จาก Quick actions ที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น Tablet mode, Network, All settings และอื่น ๆ ตามไอคอนด้านล่าง

การตั้งค่า notification action center windows 10 side bar

การตั้งค่า Action Center เริ่มต้นจากไปที่ Start => Settings => System => Notifications & Action

การตั้งค่า notification action center windows 10 quick action ลาก

ในส่วน Quick actions ใช้สำหรับจัดเรียงลำดับการแสดงไอคอน สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการคลิกและลากเรียงลำดับได้ตามต้องการดังภาพด้านบน ส่วน Add or remove quick actions ใช้สำหรับเปิด-ปิด ไอคอนตัวไหนที่ไม่ต้องการให้แสดงบน Action Center ถ้าไม่ต้องการให้แสดงไอคอนไหนก็คลิกเลื่อนเป็น Off

การตั้งค่า notification action center windows 10 quick action เพิ่ม

ถัดลงมาด้านล่างในส่วน Notifications

/การตั้งค่า notification action center windows 10 other

Get notifications from apps and other senders กำหนดให้แสดงการแจ้งเตือนจาก apps ต่าง ๆ

Show notifications on the lock screen แสดงการแจ้งเตือนบนหน้า lock screen

Show alarms, reminders, and incoming VoIP calls on the lock screen แสดงการแจ้งเตือน เตือนความจำ incoming VoIP บนหน้าจอ lock screen

Hide notifications when I’m duplicating my screen

Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows แสดง tips, tricks และคำแนะนำการใช้งาน

การตั้งค่า notification action center windows 10 เลือกแอป

ถัดลงมาด้านล่างอีกนิด Get notifications from these senders เอาไว้ตั้งค่าอนุญาติให้โปรแกรมไหนสามารถแจ้งเตือนได้บน Action Center ตั้งค่าง่าย ๆ โดยการเลือนเป็น On หรือ Off นอกจากนี้ถ้าคลิกเข้าไปแต่ละโปรแกรมเรายังสามารถตั้งค่าอื่น ๆ ให้โปรแกรมแต่ละตัวได้อีกด้วย ตามรายละเอียดด้านล่าง จากตัวอย่างด้านล่างเป็นการตั้งค่าสำหรับ Alarms & Clock

/การตั้งค่า notification action center windows 10 ตั้งเพิ่มเติม

Notifications กำหนด On – Off ให้แสดงหรือไม่แสดงการแจ้งเตือน

Show notification banners แสดงกล่องแจ้งเตือนบริเวณขวาของหน้าจอ

Keep notifications private on the lock screen กำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงการแจ้งเตือนบนหน้า lock screen

Show notifications in action center แสดงการแจ้งเตือนบน action center

Play a sound when a notification arrives กำหนดให้มีเสียงการแจ้งเตือน

Number of notifications visible in action center จำนวนการแจ้งเตือนที่แสดงบน action center ว่าให้แสดงกี่รายการ 1,3,5,10,20

Priority of notifications in action center ลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนกำหนดได้เป็น Top,High หรือ Normal

บทความที่เกี่ยวข้อง