การตั้งค่า Keyboard ใน Windows

การตั้งค่า Keyboard ใน Windows

วิธีการตั้งค่า Keyboard ใน Windows ตั้งค่า Repeat delay, Repeat Rate และ อัตราการกระพริบของ Cursor

การปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอของ Windows ให้ใหญ่ขึ้นบน

การปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอของ Windows ให้ใหญ่ขึ้นบน
การปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอของ Windows ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

ตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ Windows 10 โดยใช้ Task Scheduler

ตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ Windows 10 โดยใช้ Task Scheduler
วิธีตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ Windows 10 โดยใช้ Task Scheduler, สามารถตั้งเวลาปิดคอมฯ อัตโนมัติทุกวัน,ตั้งเวลาปิดคอมฯ เวลา 19.00 น. ทุกวันศุกร์ก็ทำได้

ตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ Windows 10 แบบไม่ต้องใช้โปรแกรม

ตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ Windows 10 แบบไม่ต้องใช้โปรแกรม
วิธีตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ Windows 10 แบบไม่ต้องใช้โปรแกรม, ตั้งเวลาปิดคอมทุกวันด้วย DOS  รวมถึงวิธีการยกเลิกการตั้งเวลาปิดคอม

ตั้งค่า Windows ให้เปลี่ยนภาษาแยกแต่ละโปรแกรม

ตั้งค่า Windows ให้เปลี่ยนภาษาแยกแต่ละโปรแกรม
การตั้งค่าให้ Windows ให้เปลี่ยนภาษาแยกแต่ละโปรแกรม ไม่เปลี่ยนภาษารวมทั้งระบบ

การเปิดใช้งาน System Protection,สร้าง restore point

การเปิดใช้งาน System Protection และการสร้าง restore point

แนะนำ System Protection ว่าคืออะไร การเปิดใช้งาน System Protection และการสร้าง restore point และการ restore กับไปยัง restore point ที่เราสร้างไว้

วิธีตั้งค่าให้ยืนยันก่อนลบไฟล์บนระบบ Windows

confirm delete วิธีตั้งค่าให้ยืนยันก่อนลบไฟล์บนระบบ Windows
วิธีตั้งค่าให้ยืนยันก่อนลบไฟล์บนระบบ Windows มีไดอะล็อกให้กด Yes ยืนยันก่อนลบ

วิธีตั้งค่า Default apps ให้กับไฟล์แต่ละประเภทใน Windows 10

วิธีตั้งค่า Default apps ให้กับไฟล์แต่ละประเภทใน Windows 10 ,ตั้งค่าให้กับไฟล์แต่ละนามสกุล
วิธีตั้งค่า Default apps ให้กับไฟล์แต่ละประเภทใน Windows 10 ,ตั้งค่าให้กับไฟล์แต่ละนามสกุล

เปลี่ยนภาษา Windows 10 ให้เมนูต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

เปลี่ยนภาษา Windows 10 ให้เมนูต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

เปลี่ยนภาษา Windows 10 ให้เมนูต่าง ๆ เป็นภาษาไทย สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ