Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10

แนะนำ Hot Key ใหม่สำหรับ Windows 10 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

รวมวิธีเข้าใช้งาน Control Panel ใน Windows 10

รวมวิธีเข้าใช้งาน Control Panel ใน Windows 10

รวมวิธีเข้าใช้งาน Control Panel ใน Windows 10

สร้าง Shortcut เข้าใช้งาน Control Panel ไว้ที่ Start Menu ใน Windows 10

สร้าง Shortcut เข้าใช้งาน Control Panel ไว้ที่ Start Menu ใน Windows 10
วิธีสร้าง Shortcut สำหรับเข้าใช้งาน Control Panel ไว้ที่ Start Menu ใน Windows 10 เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้งาน

ปรับขนาดไอคอนและตัวอักษรใต้ไอคอนบน Windows 10

ปรับขนาดไอคอนและตัวอักษรใต้ไอคอนบน Windows 10
แนะนำวิธีการปรับขนาดไอคอนและตัวอักษรใต้ไอคอนบนหน้า Desktop บน Windows 10

ตั้งค่า Lock Screen บน Windows 10

ตั้งค่า Lock Screen Windows 10,เปลี่ยน background, slide ภาพ หน้า lock screen,เปลี่ยนภาพหน้าจอล็อกอิน windows 10

แนะนำวิธีการตั้งค่า Lock screen บน Windows 10 เปลี่ยน Background, Slideshow หรือ เลือกแอพให้แสดงบนหน้าจอ

ตั้งค่าเปลี่ยนภาษาใน Windows 10 ด้วยตัวหนอน

grave-accent ตั้งค่าเปลี่ยนภาษาใน Windows 10 ด้วยตัวหนอน
วิธีการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาใน Windows 10 ด้วยตัวหนอน หรือ grave accent

การตั้งค่า Keyboard ใน Windows

การตั้งค่า Keyboard ใน Windows

วิธีการตั้งค่า Keyboard ใน Windows ตั้งค่า Repeat delay, Repeat Rate และ อัตราการกระพริบของ Cursor

การปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอของ Windows ให้ใหญ่ขึ้นบน

การปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอของ Windows ให้ใหญ่ขึ้นบน
การปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอของ Windows ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

ตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ Windows 10 โดยใช้ Task Scheduler

ตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ Windows 10 โดยใช้ Task Scheduler
วิธีตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ Windows 10 โดยใช้ Task Scheduler, สามารถตั้งเวลาปิดคอมฯ อัตโนมัติทุกวัน,ตั้งเวลาปิดคอมฯ เวลา 19.00 น. ทุกวันศุกร์ก็ทำได้