Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติ หรือ ใส่ลำดับอัตโนมัติด้วยการลาก และคำสั่ง Fill Series สำหรับจำนวนมาก ๆ ตั้งแต่ หลักพัน หมื่น แสน แบบง่าย ๆ ทั้งแบบที่รู้จำนวนสิ้นสุดที่แน่นอน และ แบบที่ไม่รู้จำนวนสิ้นสุด

โดยปกติแล้วการสร้างเลขลำดับอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ที่เราใช้กันอยู่จะเป็นการลากด้วยเมาส์ เมื่อจำนวนเลขที่ต้องการมีจำนวนไม่มากนัก ดังตัวอย่าง

การสร้างเลขลำดับอัตโนมัติด้วยปุ่ม Ctrl และ คลิกการลาก

  1. ใส่ลำดับเริ่มต้น ตามตัวอย่างผมใส่เลข 1
  2. กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้
  3. เลื่อนเมาส์ไปมุมขวาล่างของ Cell ให้เคอร์เซอร์เป็นเครื่องหมาย + สีดำ
  4. ลากลง Excel จะแสดงเลขข้าง ๆ เมาส์ หยุดลากเมื่อได้จำนวนที่ต้องการ

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

การสร้างเลขลำดับอัตโนมัติด้วยคลิกการลากอย่างเดียว

  1. ใส่เลข 1 และ 2 ดังภาพ
  2. ลากคลุม cell ที่เราใส่เลข 1 และ 2
  3. เลื่อนเมาส์ไปมุมขวาล่างของ Cell ให้เคอร์เซอร์เป็นเครื่องหมาย + สีดำ
  4. ลากลง Excel จะแสดงเลขข้าง ๆ เมาส์ หยุดลากเมื่อได้จำนวนที่ต้องการ

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

จากตัวอย่างทั้ง 2 จะเป็นการสร้างลำดับเลขอัตโนมัติที่จำนวนไม่มาก แต่ถ้าเป็นหลักพัน หลักหมื่น หรือมากกว่านั้น จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เราจึงต้องใช้ฟังก์ชัน Fill Series ในการใส่ลำดับเลขที่จำนวนมาก ๆ มาดูตัวอย่างกันว่าใช้ยังไงครับ

การสร้างเลขลำดับอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Fill Series เมื่อเรารู้จำนวนที่แน่นอน

  1. ใส่เลข 1 หรือลำดับเริ่มต้นที่ต้องการและคลิกเลือก cell ที่เราใส่ตัวเลขไป

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

  2. ไปที่แท็บ Home => ไปที่ด้านขวาสุดของแท็บเลือก Fill => เลือก Series…

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

  3. ตั้งค่าตามภาพ
    • Series in จะเป็นทิศทางการใส่ลำดับเลขว่าจะไปด้านไหน ตาม Rows หรือ ตาม Columns ให้เลือก Column
    • Step value เป็นการกำหนดว่าลำดับเลขของเราจะให้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ ตัวอย่างนี้ ผมให้เพิ่มทีละ 1
    • Stop value เป็นการกำหนดว่าเราต้องการลำดับเลขเท่าไหร่ ตัวอย่างนี้ผมต้องการ 1000

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

  4. ตั้งค่าเสร็จแล้วกด OK ได้เลยครับ จะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

การสร้างเลขลำดับอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Fill Series เมื่อเราไม่รู้จำนวนที่แน่นอน

  1. ใส่เลข 1 หรือลำดับเริ่มต้นที่ต้องการ
  2. ลากคลุมพื้นที่ๆ เราต้องการสร้างลำดับเลขอัตโนมัติ

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

  3. ตั้งค่าตามภาพ
    • Series in เลือก เป็น Columns
    • เลือก Trend

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

  4. กด OK จะได้ผลดังตัวอย่างด้านล่าง

    Excel วิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติหรือใส่ลำดับอัตโนมัติด้วย Fill Series แบบง่าย ๆ

บทความวิธีสร้าง รันเลขอัตโนมัติ ด้วยการลาก และคำสั่ง Fill Series แบบง่าย ๆ มีเพียงเท่านี้ ถ้าเห็นว่ามีประใช้สามารถแชร์ไปให้เพื่อน ๆ อ่านกันได้ครับ บทความหน้าเราจะมาลองใช้คำสั่งอื่น ๆ ของ Series กันครับ