การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษร โดยฟังก์ชัน CHAR สามารถแปลงตัวเลขได้ตั้งเลข 1 ถึง 255

Syntax

CHAR(Number)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน CHAR

Number ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 255

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน CHAR

1. ตัวอย่างแรกเราจะแปลงเลข 64 ด้วยฟังก์ชัน CHAR เป็นตัวอักษร โดยเราจะใส่ค่า 64 ในฟังก์ชัน CHAR โดยตรง ดังภาพด้านล่าง ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษร @

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษร โดยฟังก์ชัน CHAR

2. ตัวอย่างเราจะแปลงเลข 64 ด้วยฟังก์ชัน CHAR เป็นตัวอักษร โดยเราจะใส่ค่า 64 ไว้ในเซล A2 และใช้ฟังก์ชันอ้างอิงไปที่ A2 ดังภาพด้านล่าง ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษร @

การใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Excel เพื่อแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษร โดยฟังก์ชัน CHAR

เพิ่มเติม

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 65 ถึง 90

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กจะเริ่มตั้งแต่ 97 ถึง 122

ตัวอักษรภาษาไทยจะเริ่มตั้งแต่ 161 ถึง 206

ส่วนตัวอักษรอื่น ๆ ก็ลองทดลองแปลงดูได้ครับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน CHAR ในการแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร ที่สามารถแปลงได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทยรวมทั้งสระ ทดลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ