การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel สามารถนับข้อมูลหลายแบบทั้ง ข้อความ ตัวเลข และวันที่ และยังสามารถใช้เครื่องหมาย =, >, <, <>, ? และ *

มาศึกษาฟังก์ชันในกลุ่ม COUNT กันอีกสักฟังก์ชับ ก่อนหน้านี้เราได้เรียนการใช้ฟังก์ชัน COUNT ไปแล้ว 3 แบบ คือ
การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel, การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนข้อมูลทุกประเภทใน Excel และ การใช้ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไข ใน Excel
บทนี้ความเรามาเรียนรู้ฟังก์ชัน COUNTIFS ซึ่งก็จะทำงานคล้ายตัวอื่น ๆ แต่จะสามารถใส่เงื่อนไขได้หลายเงื่อนไขกว่าเดิม

Syntax

COUNTIFS(range1,criteria1, [range2],[criteria2],…)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน COUNTIFS

range1  จำเป็นต้องใส่ จะใส่เป็นตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ที่ต้องการใช้ตรวจสอบเงื่อนไข หรือจะใส่เป็น Name ก็ได้

criteria1   จำเป็นต้องใส่ ค่าที่จะนำไปตรวจสอบใน range

[range2],[criteria2] นั้นเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่ใส่ก็ได้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานฟังก์ชัน COUNTIFS

  1. ฟังก์ชัน COUNTIFS ไม่สามารถตรวจสอบค่าเงื่อนไขที่ยาวเกิน 255 ตัวอักษรได้
  2. พารามิเตอร์ range นั้นสามารถใช้ Name แทน A2:A23 ได้ หรือ จะใส่ชื่อของ Table ก็ได้
  3. criteria ที่จะใช้ตรวจสอบต้องอยู่ในเครื่องหมาย “….”
  4. ฟังก์ชัน COUNTIFS ไม่คำนึงถึงตัวเล็ก ตัวใหญ่ BANGKOK กับ bangkok มีค่าเท่ากัน
  5. สามารถใช้เครื่องหมาย ? แทนตัวอักษร 1 ตัว หรือใช้ * แทนตัวอักษรหลายตัว ดูเพิ่มเติมที่ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน COUNTIFS

โดยการใช้งานฟังก์ชัน COUNTIFS นั้นก็เหมือนฟังก์ชัน COUNTIF ศึกษาได้จากตัวอย่างด้านล่างครับ

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS ตรวจสอบ 2 เงื่อนไข

ตัวอย่างจะเป็นการนับจำนวน Order ของ Banana ใน Bangkok เราก็ทำการใส่เงื่อนไขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ 3

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

แต่ถ้าตารางข้อมูลของเราเป็น Table พารามิเตอร์ range เราก็สามารถใส่ชื่อตาราง[ชื่อคอลัมน์] ดังตัวอย่างด้านล่าง

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ COUNTIFS กับเครื่องหมาย =, >, <, <>, ? และ *

ตัวอย่างนี้เราจะมาลองนับจำนวน Order ที่ Bangkok และมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ 2 ส่วนเครื่องหมายอื่น ๆ สามารถทดลองใช้งานดูครับ

การใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS นับจำนวนข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข ใน Excel

ส่วนเครื่องหมาย * และ ? นั้นผมเขียนไว้แล้วใน การใช้ฟังก์ชัน COUNTIF นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไข ใน Excel ลองเข้าไปอ่านกันได้ครับ

เครื่องหมาย ? แทนตัวอักษร 1 ตัว ส่วนเครื่องหมาย * แทนตัวอักษรหลายตัว

สำหรับบทความการใช้งานฟังก์ชัน COUNTIFS ก็มีเพียงเท่านี้ ฝึกใช้งานบ่อย ๆ จะได้ใช้งานคล่อง ๆ ครับ ไว้เจอกันบทความหน้าครับ