การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนข้อมูลทุกประเภทใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นั้นจะนับจำนวนทุกๆ cell ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข, ข้อความ, ข้อความ error และรวมถึง cell ที่มีค่าเป็นช่องว่าง แต่จะไม่ได้นับ cell ว่าง

บทความก่อนหน้านี้เราได้เรียน การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel ซึ่งจะนับแต่ cell เป็นตัวเลขเท่านั้น วันนี้เรามาดูฟังก์ชัน COUNTA ซึ่งจะนับทุกอย่าง ยกเว้น cell ว่าง

Syntax

COUNTA(value1, [value2], ...)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน COUNTA

value1: พารามิเตอร์ตัวแรกนี้จำเป็นต้องใส่ จะใส่เป็นตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ หรือ range ของข้อมูลที่ต้องการนับตัวเลข
value2, ...: ตัวที่สองไม่บังคับ จะใส่เป็นตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ หรือ range ของข้อมูลที่ต้องการนับตัวเลข

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานฟังก์ชัน COUNTA

1.ฟังก์ชัน COUNTA จะนับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข, ข้อความ, ข้อความ error และรวมถึง cell ที่มีค่าเป็นช่องว่าง

2.ฟังก์ชัน COUNTA จะไม่นับ cell ว่าง

3.สามารถใส่พารามิเตอร์ได้ 255 ตัว

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน COUNTA

ทดสองใส่พารามิเตอร์ให้ฟังก์ชัน COUNTA เป็น range ข้อมูลที่มีทั้งตัวเลข ข้อความ error และ cell เปล่า รวมถึงตัวเลขที่อยู่ใน cell ที่มีฟอร์แมทเป็น text (A11 มีข้อมูลเป็น ’15 ) ผลลัพธ์ที่จากฟังก์ชันได้จะเป็น 9 เพราะฟังก์ชัน COUNTA นั้นนับทุกอย่าง ยกเว้น A10 ที่เป็นค่าว่าง

การใช้ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนข้อมูลทุกประเภทใน Excel