การใช้ฟังก์ชัน MAX หาค่ามากที่สุด ใน Excel

บทความนี้จะแนะนำวิธีใช้งานฟังก์ชัน MAX เพื่อหาค่ามากที่สุดในโปรแกรม Excel จะอธิบายถึงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องใส่ให้ฟังก์ชัน MAX, ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน MAX และตัวอย่างการใช้งาน

ก่อนอื่นเรามาดู Syntax หรือรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชัน MAX ก่อน

Syntax

MAX(number1, [number2], ...)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน MAX

number1: ตัวเลขค่าคงที่, ตำแหน่งอ้างอิงข้อมูล, names, Range ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
[number2], ...: เป็นตัวเลือก ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ได้เหมือน number1

ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน MAX

1. ถ้าพารามิเตอร์ที่ใส่ให้ฟังก์ชัน MAX เป็นตัวอักษรทั้งหมด ไม่มีตัวเลขจะได้ค่าเป็น 0

2. ฟังก์ชัน MAX จะข้ามข้อความ, cell ว่าง โดยอัตโนมัติ

3. ถ้าพารามิเตอร์ที่ใส่ให้ฟังก์ชัน MAX มี error ฟังก์ชันจะแสดงผลลัพธ์เป็น error

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน MAX

ใช้ฟังก์ชัน MAX กับค่าคงที่

เราสามารถพิมพ์ค่าคงทีเข้าไปได้เลย โดยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่า

การใช้ฟังก์ชัน MAX หาค่ามากที่สุด ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน MAX ด้วยตำแหน่งอ้างอิง หรือ range ของ cell ข้อมูล

เราสามารถใส่ตำแหน่งอ้างอิง หรือ range ของข้อมูลได้เลย ดังตัวอย่างด้านล่าง

การใช้ฟังก์ชัน MAX หาค่ามากที่สุด ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน MAX ด้วย names

เราสามารถใส่ name ของข้อมูลได้เลย ดังตัวอย่างด้านล่าง names ที่ชื่อ MyNumber2 คือข้อมูลช่วง A2 ถึง A7 เราก็นำ MyNumber2 มาใส่ในฟังก์ชัน MAX ได้เลยครับ

การใช้ฟังก์ชัน MAX หาค่ามากที่สุด ใน Excel

ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังศึกษาการใช้งานฟังก์ชัน MAX ในโปรแกรม Excel อยู่ (บทความฟังก์ชันคล้ายๆ กัน: การใช้ฟังก์ชัน MIN หาค่าน้อยที่สุด ใน Excel ) ขอให้ฝึกใช้บ่อย ๆ จะได้เกิดความชำนาญ และนำไปใช้ประโยชน์กับงานได้ครับ