การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel ย้ำว่านับแค่ตัวเลขเท่านั้นครับ ข้อความ และค่าว่างไม่นับ ถ้าจะนับทุกอย่างต้องก็ใช้ COUNTA บทความนี้เรามาศึกษา COUNT กันก่อนครับ

Syntax

COUNT(value1, [value2], ...)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน COUNT

value1 : พารามิเตอร์ตัวแรกนี้จำเป็นต้องใส่ จะใส่เป็นตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ หรือ range ของข้อมูลที่ต้องการนับตัวเลข
value2, ... : ตัวที่สองไม่บังคับ จะใส่เป็นตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ หรือ range ของข้อมูลที่ต้องการนับตัวเลข

ข้อควรรู้ก่อนใช้ฟังก์ชัน COUNT

  1. ฟังก์ชัน COUNT จะนับแค่ตัวเลขเท่านั้น
  2. ฟังก์ชัน COUNT จะนับ 0 ด้วย แต่ไม่นับค่าว่าง หรือ cell ว่าง
  3. ฟังก์ชัน COUNT จะไม่นับตัวเลขที่อยู่ใน cell ที่ฟอร์แมตเป็น text หรือที่เป็น '10
  4. สามารถใส่พารามิเตอร์ได้ 255 ตัว

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน COUNT

การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับค่าคงที่

โดยเราสามารถพิมพ์ตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ลงไปได้เลย

การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนใน Cell

เราสามารถใส่ตำแหน่งอ้างอิง หรือ range ของข้อมูลก็ได้

การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel

อีกสักตัวอย่างนึงครับ เมื่อเราใส่พารามิเตอร์ที่เป็น rage ข้อมูลที่มีทั้งข้อความ ค่าว่าง จะเป็นว่าผลที่ได้จากฟังก์ชัน COUNT จะนับแค่ตัวเลขให้เรา

การใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนตัวเลข ใน Excel