เปิดไฟล์ Excel ที่มี macro แล้ว error : Excel was able to open the file by repairing or removing the unreadable content.

วิธีแก้เมื่อเปิดไฟล์ Excel ที่มี macro แล้ว error : We found a problem with some content in…… Do you want us to try to recover as much as we can? If you trust the source of this workbook, click Yes. และข้อความ Excel was able to open the file by repairing or removing the unreadable content.Removed part :/xl/vbaProject.bin part. [Visual Basic for Applications (VBA)]

โดยเมื่อเปิดไฟล์ Excel ที่มี macro อยู่ แล้วจะแจ้งเตือน error ด้วยข้อความว่า “We found a problem with some content in…… Do you want us to try to recover as much as we can? If you trust the source of this workbook, click Yes.” หน้าต่างแรกจะแจ้งเราว่าปัญหาในไฟล์ ต้องการให้ซ่อมหรือไม่

 

ถ้าเราตอบ Yes ก็จะพบกับข้อความต่อมาคือ “Excel was able to open the file by repairing or removing the unreadable content. Removed part :/xl/vbaProject.bin part. [Visual Basic for Applications (VBA)]”

 

สาเหตุเปิดไฟล์ Excel ที่มี macro แล้ว error : Excel was able to open the file by repairing or removing the

สาเหตุที่เคยเจอเกิดจากโปรแกรม  Excel ของเราไม่ได้ติดตั้งฟีเจอร์ Visual Basic for Applications ตั้งแต่ตอนติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก วิธีแก้ error นี้ก็ง่าย ๆ แค่ติดตั้งฟีเจอร์ Visual Basic for Applications

ขั้นตอนการติดตั้ง Visual Basic for Applications

ไปที่ Control Panel => Program => Uninstall a Program

 

คลิกเลือกที่ Microsoft Office => Change => Add or Remove features => Next

 

ที่แท็บ Installation Options => ไปที่ Office Shared Features => Visual Basic for Applications => เลือก Run from My Computer => คลิกปุ่ม Continue

 

จากนั้นก็รอให้ติดตั้งจนเสร็จ แล้วทดลองเปิดไฟล์อีกที สำหรับบทความนี้ก็มีจบเพียงแค่นี้ไว้เจอกันบทความหน้าครับ