วิธีใส่เลขหน้า Excel

บทความนี้เรามาดูวิธีการใส่เลขหน้า Excel กันครับ เพราะการใส่เลขหน้าใน Excel เป็นอะไรที่ใช้งานกันบ่อยเหมือนกันในการทำงานเอกสารครับ เราสามารถใส่เลขหน้า Excel ตรงด้านซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวาของหัวกระดาษก็ได้

มาดูวิธีใส่เลขหน้า Excel กันเลยครับ

ก่อนอื่นไปที่ tab Insert ที่กลุ่มเครื่องมือ Text คลิกที่คำสั่ง Header & Footer แล้วมุมมองหน้ากระดาษใน Excel จะเปลี่ยนเป็น Page Layout คือแบ่งเป็นหน้าๆ

วิธีใส่เลขหน้า Excel  การใส่เลขหน้า excel 2016

และมี tab HEADER & FOOTER TOOLS แสดงขึ้นมาดังภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใสเลขหน้าใน Excel และจัดการข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนของ Header และ Footer ของเอกสารเราครับ แต่บทความนี้เราจะมาดูแค่ในส่วนของการใส่เลขหน้าเท่านั้นครับ

วิธีใส่เลขหน้า Excel  การใส่เลขหน้า excel 2016

Header และ Footer นั้นจะแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ซ้าย กลาง และขวา เราสามารถใส่เลขหน้าตรงส่วนไหนก็ได้ตามต้องการครับ

วิธีใส่เลขหน้า Excel  การใส่เลขหน้า excel 2016

ให้เราคลิกที่ส่วนที่เราต้องการใส่เลขหน้า แล้วคลิกคำสั่ง Page Number ซึ่งจะเป็นคำสั่งในการแสดงหมายเลขหน้าปัจจุบัน แต่ถ้าต้องการจำนวนหน้าทั้งหมดของเอกสารก็ต้องใช้คำสั่ง Number of Pages ที่อยู่ข้างๆ คำว่า of ผมพิมพ์เข้าไปเองครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังภาพด้านขวาครับ

วิธีใส่เลขหน้า Excel  การใส่เลขหน้า excel 2016

แต่ถ้าเราไม่อยากคลิกใส่เลขหน้าหลายครั้ง ก็สามารถคลิกที่ Header หรือ Footer แล้วจะรูปแบบของเลขหน้าให้เลือก ดังภาพด้านล่างครับ แต่คำสั่งนี้จะใส่เลขหน้าให้เราที่ในส่วนของช่องกลางของ Header หรือ Footer เท่านั้น แต่เราก็สามารถ copy ไปวางด้านซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการครับ

วิธีใส่เลขหน้า Excel  การใส่เลขหน้า excel 2016

สำหรับบทความการใส่เลขหน้าใน Excel ก็มีเพียงเท่านี้ครับ แต่ถ้าเราต้องการใส่ข้อมูลอื่นลงใน Header หรือ Footer ก็สามารถลองเลือกจากคำสั่งที่มีให้ได้เลยครับ