Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

บทความ Excel นี้เราจะมาศึกษาการลบเซลล์  ลบแถว หรือ คอลัมน์ ในโปรแกรม Excel กันครับ การลบเซลล์ ลบแถว หรือ คอลัมน์ ก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้บ่อยในโปรแกรม Excel

การลบเซลล์  ลบแถว หรือ คอลัมน์ ในโปรแกรม Excel นั้นมีขั้นตอนง่าย ๆ ครับ มาเริ่มกันเลยครับ

การลบเซลล์

ก่อนอื่นคลิกที่เซลล์ที่ต้องการ คำสั่งลบเซลล์จะอยู่ที่ แท็บ Home => กลุ่มคำสั่ง Cells ด้านขวา => Delete => Delete Cells… หรือ คลิกเมาส์ขวาที่เซลล์ที่ต้องการ แล้วเลือก Delete… ดังภาพด้านล่าง

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

ที่หน้าต่าง Delete  จะมีตัวเลือกย่อยอีก 4 ตัวเลือก ซึ่งแต่ละตัวจะมีการทำงานการลบเซลล์ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

Shift cells left: ลบเซลล์ตำแหน่งปัจจุบัน และเลื่อนข้อมูลเซลล์ด้านขวา มาด้านซ้าย

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

Shift cells up: ลบเซลล์ตำแหน่งปัจจุบัน และเลื่อนข้อมูลเซลล์ด้านล่าง ขึ้นมาด้านบน

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

Entire row: ลบแถวลงตำแหน่งปัจจุบันทั้งแถว

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

Entire column: ลบคอลัมน์ลงตำแหน่งปัจจุบันทั้งคอลัมน์

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

การลบแถว

การลบแถวใน Excel นั้นสามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกคำสั่ง Delete Sheet Rows ดังภาพข้างล่างด้านซ้าย

หรือ คลิกเมาส์ขวาที่แถวที่ต้องการลบแล้วเลือก Insert ดังภาพด้านล่างด้านขวา เมื่อเลือกคำสั่งแล้ว Excel จะลบแถวให้ 1 แถว

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

ถ้าต้องการลบแถวมากกว่า  1 แถว ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกแถวตามจำนวนที่ต้องการลบ คลิกเมาส์ขวาเลือก Delete โปรแกรม Excel ก็จะลบจำนวนแถวมาให้ตามจำนวนที่เราเลือก

การลบคอลัมน์

การลบคอลัมน์ใน Excel นั้นสามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกคำสั่ง Delete Sheet Columns ดังภาพข้างล่างด้านซ้าย หรือ คลิกเมาส์ขวาที่คอลัมน์ที่ต้องการลบแล้วเลือก Delete ดังภาพด้านล่างด้านขวา เมื่อเลือกคำสั่งแล้ว Excel จะลบคอลัมน์ให้ 1 คอลัมน์

Excel ลบเซลล์ ลบแถว ลบคอลัมน์

ถ้าต้องการลบคอลัมน์มากกว่า  1 คอลัมน์ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกคอลัมน์ตามจำนวนที่ต้องการลบ คลิกเมาส์ขวาเลือก Delete โปรแกรม Excel ก็จะลบจำนวนคอลัมน์มาให้ตามจำนวนที่เราเลือก

บทความที่เกี่ยวข้อง