Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

บทความ Excel บทความนี้เราจะมาศึกษาการแทรกเซลล์  แทรกแถว หรือ คอลัมน์ ในโปรแกรม Excel กันครับ การแทรกเซลล์ แทรกแถว หรือ คอลัมน์ สำหรับการใช้งานโปรแกรม Excel นั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยก็ว่าได้ครับ เพราะใช้บ่อยมาก ๆ

การแทรกเซลล์  แทรกแถว หรือ คอลัมน์ ในโปรแกรม Excel นั้นมีขั้นตอนง่าย ๆ ครับ มาเริ่มกันเลยครับ

การแทรกเซลล์

ก่อนอื่นคลิกที่เซลล์ที่ต้องการ คำสั่งแทรกเซลล์จะอยู่ที่ แท็บ Home => กลุ่มคำสั่ง Cells ด้านขวา => Insert => Insert Cells… ดังภาพด้านล่าง

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

ที่หน้าต่าง Insert ภาพบนขวาสุด จะมีตัวเลือกย่อยอีก 4 ตัวเลือก ซึ่งแต่ละตัวจะมีการทำงานการแทรกเซลล์ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

Shift cells right: แทรกเซลล์ลงตำแหน่งปัจจุบัน และเลื่อนข้อมูลเซลล์ปัจจุบันไปด้านขวา

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

Shift cells down: แทรกเซลล์ลงตำแหน่งปัจจุบัน และเลื่อนข้อมูลเซลล์ปัจจุบันไปด้านล่าง

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

Entire row: แทรกแถวลงตำแหน่งก่อนหน้า แถวปัจจุบันที่เคอร์เซอร์เลือกอยู่

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

Entire column: แทรกคอลัมน์ลงตำแหน่งก่อนหน้า คอลัมน์ปัจจุบันที่เคอร์เซอร์เลือกอยู่

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

การแทรกแถว

การแทรกแถวใน Excel นั้นสามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกคำสั่ง Insert Sheet Rows ดังภาพข้างล่างด้านซ้าย หรือ คลิกเมาส์ขวาที่แถวที่ต้องการแทรกแล้วเลือก Insert ดังภาพด้านล่างด้านขวา เมื่อเลือกคำสั่งแล้ว Excel จะแทรกแถวให้ 1 แถว

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

ถ้าต้องการแทรกแถวมากกว่า  1 แถว ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกแถวตามจำนวนที่ต้องการแทรก คลิกเมาส์ขวาเลือก Insert โปรแกรม Excel ก็จะแทรกจำนวนแถวมาให้ตามจำนวนที่เราเลือก ดังตัวอย่างด้านล่าง

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

การแทรกคอลัมน์

การแทรกคอลัมน์ใน Excel นั้นสามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกคำสั่ง Insert Sheet Columns ดังภาพข้างล่างด้านซ้าย หรือ คลิกเมาส์ขวาที่คอลัมน์ที่ต้องการแทรกแล้วเลือก Insert ดังภาพด้านล่างด้านขวา เมื่อเลือกคำสั่งแล้ว Excel จะแทรกคอลัมน์ให้ 1 คอลัมน์

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

ถ้าต้องการแทรกคอลัมน์มากกว่า 1 คอลัมน์ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกคอลัมน์ตามจำนวนที่ต้องการแทรก คลิกเมาส์ขวาเลือก Insert โปรแกรม Excel ก็จะแทรกจำนวนคอลัมน์มาให้ตามจำนวนที่เราเลือก ดังตัวอย่างด้านล่าง

Excel แทรกเซลล์ แทรกแถว แทรกคอลัมน์

บทความที่เกี่ยวข้อง