Excel จัดรูปแบบตัวอักษร

บทความ Excel นี้เราจะมาศึกษาเรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel กันครับ ไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนฟอนต์ เพิ่ม – ลดขนาดฟอนต์ ทำตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดเส้นใต้ 2 เส้น ใส่สีพื้นหลังฟอนต์ เปลี่ยนสีฟอนต์ ตัวห้อย ตัวยก

มาเริ่มจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel กัน

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยแถบเครื่องมือที่แท็บ Home ในกลุ่มของ Font ดังภาพด้านล่าง

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

เริ่มกันที่เปลี่ยนชนิดของฟอนต์

โดยคลิกที่ dropdown จะมีรายชื่อฟอนต์ต่าง ๆ ให้เราเลือกดังภาพด้านล่างครับ

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

การปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

คลิกที่ dropdown Font size ดังภาพ แล้วเลือกขนาดได้เลย หรือ จะพิมพ์ตัวเลขขนาดที่ต้องการเลยก็ได้ หรือจะคลิกที่ตัว A เพิ่ม – ลดขนาดตัวอีกษร ก็ได้เช่นกัน

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

การทำตัวหนา ตัวเอียง และ ขีดเส้นใต้

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

  • เครื่องมือ B ใช้สำหรับทำตัวอักษรหนา
  • เครื่องมือ I ใช้สำหรับทำตัวอักษรเอียง
  • เครื่องมือ U ใช้สำหรับทำตัวอักษรขีดเส้นใต้
  • และที่ข้าง U มีเครื่องมือ D ซ่อนอยู่ใช้สำหรับทำตัวอักษรขีดเส้นใต้ 2 เส้น

การใส่สีพื้นหลัง

คลิกที่รูปถังสี แล้วเลือกสีที่ต้องการครับ ถ้าต้องการสีอื่น ๆ ก็คลิกที่ More Color… ดังภาพด้านล่าง

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

การเปลี่ยนสีตัวอักษร

คลิกที่ตัว A แล้วเลือกสีตัวอักษรที่ต้องการ ถ้าต้องการสีอื่น ๆ ก็คลิกที่ More Color… ดังภาพด้านล่าง

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

การทำตัวอักษรขีดทับตรงกลาง ตัวยก ตัวห้อย

Excel จัดรูปแบบตัวอักษร excel ตัวหนา bold excel ตัวเอียง excel ขีดเส้นใต้

ที่กลุ่มเครื่องมือ Font คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ตรงมุมขวาล่าง เพื่อแสดงหน้าต่าง Format Cells ที่กรอบ Effects จะมีเครื่องมือสำหรับจัดรูปแบบตัวอักษรขีดทับตรงกลาง ตัวยก ตัวห้อย

  • Strikethrough ติ๊กถูกเพื่อทำตัวอักษรขีดทับตรงกลาง
  • Superscript ติ๊กถูกเพื่อทำตัวยก
  • Subscript ติ๊กถูกเพื่อทำตัวห้อย

จะเห็นว่าผมข้ามไปคำสั่งนึงคือ Border สำหรับทำเส้นขอบ นั้นเพราะผมเขียนไปแล้วในบทความ Excel การใส่เส้นขอบ เส้นประ ลองเข้าไปอ่านกันดูครับ สำหรับบทความนี้มีแค่นี้ ไว้เจอกันบทความหน้าครับ