Excel สูตรแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรภาษาไทยด้วย BAHTTEXT()

พนักงานอ๊อฟฟิชอย่างพวกเราคงจะหนีไม่พ้นงานเอกสาร Excel, Word และผมคิดว่าหลาย ๆ คนคงจะต้องเคยเจอกับการแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ หรือ ตัวอักษรที่เป็นคำอ่านอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะงานบัญชี จัดซื้อ ที่ต้องมีตัวเลยเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าจะให้มานั้นพิมพ์เองก็คงจะไม่ไหว ทั้งช้า เสียเวลา ที่สำคัญอาจจะผิดเอาง่าย ๆ

แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะ Excel นั้นมีฟังก์ชัน BAHTTEXT() สำหรับให้เราแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือคำอ่านให้เราแล้วครับ เราก็เพียงแต่เรียกใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT() เท่านั้น

เริ่มต้นแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรคำอ่านภาษาไทยด้วย BAHTTEXT()

รูปแบบของฟังก์ BAHTTEXT() จะเป็นดังนี้

BAHTTEXT(ตัวเลขที่ต้องแปลง หรือ Cell ที่ต้องการ)

การเรียกใช้คลิกไปที่ Cell ที่ต้องการใส่สูตรแล้วพิมพ์ =BAHTTEXT(ตัวเลขที่ต้องการ) หรือ =BAHTTEXT(B4) ดังตัวอย่างด้านล่าง

สูตรแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรภาษาไทยด้วย BAHTTEXT() ใน Excel 2007 2010 2013 2016

สำหรับบทความ Excel สูตรแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรภาษาไทยด้วย BAHTTEXT() ก็มีเพียงแค่นี้ครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจ บทความหน้าผมจะมาแนะนำการแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคอยติดตามกันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง