Excel ลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

วิธีลบข้อมูลซ้ำใน Excel ด้วยคำสั่ง Remove Duplicates คำสั่งที่ช่วยให้เราลบข้อมูลซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ในการทำงานกับข้อมูลบางครั้งข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานของเราซักเท่าไหร่ และปัญหาที่พบบ่อยๆ คือปัญหาข้อมูลซ้ำนั้นเอง ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel นั้นก็มีฟังก์ชันในการจัดการข้อมูลซ้ำเหล่านี้ให้เราด้วยนั้นคือ Remove Duplicates

การลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

เริ่มต้นด้วยคลิกคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการลบข้อมูลซ้ำ และไปที่แท็บ Data => ที่กลุ่มเครื่องมือ Data Tools คลิกเลือก Remove Duplicates

Excel ลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

ที่หน้าต่าง Remove Duplicates คลิกเลือกที่ต้องการจะลบข้อมูลซ้ำ นั้นคือ Column A และติ๊กที่ My data has headers ถ้าข้อมูลคุณมีหัวตาราง แล้วคลิกปุ่ม OK

Excel ลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

จากนั้นโปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ซ้ำออกไป และแจ้งว่าผลว่า พบ 5 ข้อมูลซ้ำและลบออกไปแล้ว เหลือข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน 5 ข้อมูล

Excel ลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

ผลที่ได้หลังจากการลบข้อมูลที่ซ้ำออกแล้ว ด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

Excel ลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates

บทความที่เกี่ยวข้อง