ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft Excel

Share

บทความนี้อาจจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Microsoft Excel บางท่านที่โปรแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับ สำหรับผู้เริ่มต้นการที่เรารู้จักส่วนประกอบหน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Excel ก็จะช่วยให้เราใช้ได้ง่ายมีประสิทธิภาพขึ้น สามารถเรียนรู้การใช้งานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft Excel

มาเริ่มดูกันเลยครับว่าหน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Excel มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

Quick Access เป็นกลุ่มคำสั่งที่เราใช้งานบ่อย ๆ เราสามารถนำมาไว้ที่ Quick Access ได้ วิธีการเพิ่มคำดูได้จากบทความนี้ครับ เพิ่มคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ ไว้ที่ Quick Access ของ Excel, Word, Powerpoint

Account Setting เป็นส่วนแสดงให้เราทราบว่าตอนนี้เราใช้ Account ไหนในการใช้งาน Service ของ Microsoft ร่วมกับ Excel ซึ่ง Account นี้ก็คือ Microsoft Account นั้นเอง Service ผมชอบใช้บ่อย ๆ Onedrive ครับ ใช้สำหรับบันทึกไฟล์ไว้บนคลาวด์ได้เหมือนกับการใช้งานไดร์ฟในเครื่องสะดวกดีครับ

Ribbon display options เอาไว้ตั้งค่าแสดง Ribbon ว่าจะให้ซ่อนทั้งหมด หรือ แสดงแค่ชื่อ Tab แต่ซ่อนคำสั่งต่าง ๆ ไว้ หรือ แสดง Tab ค้างไว้เลย

ปุ่มควบคุม มีด้วยกัน 3 ปุ่มคำสั่งคือ ปุ่มซ้ายสุดใช้ย่อโปรแกรมลงไว้ที่ Taskbar หรือ ปุ่มกลางใช้ย่อ-ขยายขนาดของหน้าต่างโปรแกรม หรือปุ่มขวาสุดใช้ปิดโปรแกรม

Ribbon tabs คือ Tab คำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Microsoft Excel โดยปกติมีด้วยกันทั้งหมด 8 Tab แยกเป็นกลุ่มคำสั่งที่คล้าย ๆ ไว้ด้วยกัน เช่น Tab Insert ก็จะมีคำสั่งในการแทรก ตาราง รูปภาพ Shapes ต่าง ๆ ลงในเอกสาร เป็นต้นครับ Excel Tips : สร้างแท็บ Ribbon และกำหนดคำสั่งเอง

Name box เป็นกล่องที่เอาไว้ตั้งชื่อให้กับ Cell หรือ ตั้งชื่อให้กับ Object ต่าง ๆ เพื่อให้สื่อความหมายและเรียกใช้งานได้ง่ายเวลาที่เราจะเรียกใช้ในสูตร หรือ อื่น ๆ

Formula bar ก็ตามชื่อเลยครับเป็นช่องสำหรับใช้ใส่สูตร หรือ ฟังก์ชัน นั้นเอง ถ้าจะใส่ฟังก์ชันก็คลิกที่ปุ่ม fx แล้วเลือกฟังก์ชันได้เลยครับ

Column แสดงชื่อ Column เป็น A B C D ไปจนถึง Column XFD

Row แสดงหมายเลขของแถวครับ ถ้าเป็นไฟล์ .xlsx จะมีทั้งสิ้น 1,048,576 แถวครับ

Work sheet คือพื้นที่สำหรับทำงานของเราในโปรแกรม Excel ครับ ใช้ใส่สูตร ข้อความ รูปภาพ หรือ อื่น ๆ ครับ

Sheet tab แสดง Sheet ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในไฟล์ครับ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยการดับเบิ้ลคลิกที่ Sheet นั้น ๆ หรือจะเพิ่มก็คลิกที่เครื่องหมาย +

Scrollbar ใช้เลื่อนหน้าจอไปมา มีทั้ง ขึ้น - ลง หรือ ซ้าย - ขวา

Status bar เป็นแถบแสดงสถานะของไฟล์ของเราว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ มีสูตร Error หรือไม่ นอกจากนั้นเมื่อเราเลือก Cell หลาย Cell ยังแสดงจำนวน Average หรือ Count หรือ Sum ตามที่เราตั้งค่าไว้ การตั้งค่าก็คลิกขวาที่ Status bar ได้เลย

Workbook view ใช้ปรับมุมมองของเอกสาร Excel ของเราว่าจะแสดงในมุมมองแบบไหน Normal หรือ Page layout หรือ Page break preview

Zoom ใช้ปรับเปอร์เซ็นต์การซูมดูเอกสาร Excel ของเรา สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่เครื่องหมาย - หรือ + หรือจะคลิกลากที่แถบเลื่อน แต่ถ้าต้องการกำหนดเองก็คลิกที่ตัวเลขแล้วตั้งค่าที่หน้าต่างที่แสดงขึ้นมาได้เลยครับ