ตั้งค่า Firefox เป็น default browser ใน Windows 10

การตั้งค่า Firefox เป็น default browser ใน Windows 10 นั้นสามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน

วิธีแรก จากหน้าต่างแจ้งเตือนตอนเปิดโปรแกรม

ถ้าหาก Default Browser ไม่ใช่ Firefox ตอนเปิดโปรแกรมขึ้นจะมันจะมีข้อความแจ้งเตือน ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม ดังภาพด้านล่าง เราก็เพียงแค่คลิกปุ่ม User Firefox as my default browser หรือถ้าไม่อยากให้หน้าต่างนี้ขึ้นทุกครั้งก็ ติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากตัวเลือก Always perform this check when starting Firefox.

ตั้งค่า Firefox เป็น default browser ใน Windows 10

วิธีที่สอง ตั้งค่าด้วย Options ของ Firefox

ไปที่เมนูของ Firefox => Options ดังภาพด้านล่าง

ตั้งค่า Firefox เป็น default browser ใน Windows 10

ไปที่แท็บ General แล้วคลิกที่ปุ่ม Make Default ดังภาพด้านล่าง และติ๊กที่ Always check if Firefox is your default browser เพื่อให้เช็คว่า Firefox เป็น default browser หรือไม่

ตั้งค่า Firefox เป็น default browser ใน Windows 10

วิธีที่สาม ตั้งค่าผ่าน Windows Settings

ก่อนอื่นไปที่ปุ่ม Start => Settings => Apps => Default apps => ที่ด้านขวาไปที่ Web browser แล้วเลือกเป็น Firefox ดังภาพด้านล่าง

ตั้งค่า Firefox เป็น default browser ใน Windows 10