วิธีตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลัก

โดยทั่วไปแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ๆ จะมีโปรแกรมบราวเซอร์ได้หลายโปรแกรมทั้ง Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari และอื่น ๆ เราสามารถสลับไปใช้โปรแกรมไหนก็ได้ แต่ Windows จะกำหนดให้มี บราวเซอร์หลักประจำเครื่องได้เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลักประจำเครื่องฯ ของเรา

โดยทั่วไปแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ๆ จะมีโปรแกรมบราวเซอร์ได้หลายโปรแกรมทั้ง Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari และอื่น ๆ เราสามารถสลับไปใช้โปรแกรมไหนก็ได้ แต่ Windows จะกำหนดให้มี บราวเซอร์หลักประจำเครื่องได้เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลักประจำเครื่องฯ ของเรา

วิธีแรกผ่านทางข้อความแจ้งเตือนของ Google Chrome

ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาก่อนครับ โดยปกติแล้วถ้า Google Chrome ไม่ได้เป็นเว็บบราวเซอร์หลักของเครื่องมักจะมีข้อความเตือนดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่มสีฟ้า Set as default เพื่อไปที่ Default apps สำหรับตั้งค่าบราวเซอร์หลัก

วิธีตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลัก

วิธีที่สอง เข้าผ่านทาง Settings ของ Google Chrome

ไปที่ Settings => แล้วเลื่อนไปที่ Default browser คลิกที่ปุ่ม MAKE DEFAULT เพื่อไปตั้งค่าที่ Default apps

วิธีตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลัก

วิธีที่สาม เข้า Default ผ่านทาง Windows Settings โดยตรง

เปิด Windows Settings โดยไปที่ Start => Settings => System => Default apps => Web Browser

เมื่อเข้ามาที่ Default apps แล้วให้ไปที่ Web browser ที่อยู่ด้านขวามือ แล้วคลิกเลือก Google Chrome ดังภาพด้านล่าง

วิธีตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลัก

เพียงแค่นี้การตั้งค่า Google Chrome เป็นบราวเซอร์หลัก ประจำเครื่องก็เสร็จสิ้นแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้าครับ