วิธีใช้ปุ่ม Scroll mouse ให้สามารถทำได้มากกว่าเลื่อนหน้าจอขึ้น – ลง

Share

 โดยปกติแล้ว คนส่วนมากจะใช้ปุ่ม Scroll Mouse แค่เลื่อนหน้าจอขึ้น – ลง เท่านั้น แต่รู้มั้ยครับว่าปุ่ม Scroll Mouse นั้นมีความสามารถมากกว่านั้น 1. ใช้คลิกลิ้งบนโปรแกรม Browser ต่าง ๆ เพื่อเปิดลิ้งในแท็บใหม่ดังภาพด้านล่าง และถ้ากดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย

วิธีใช้ปุ่ม Scroll mouse ทำได้มากกว่าเลื่อนหน้าจอขึ้น – ลง

 2. คลิกปุ่ม Scroll Mouse ที่แท็บบน Browser หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่มีแท็บ เพื่อปิดแท็บ 

 วิธีใช้ปุ่ม Scroll mouse ทำได้มากกว่าเลื่อนหน้าจอขึ้น – ลง

 3. คลิกปุ่มกลางบนพื้นที่ว่างๆ บน Browser หรือโปรแกรมอื่น ๆ ให้ขึ้นเป็นครื่องหลายลูกศร แล้วเลื่อน Mouse ขึ้นหรือลง หรือเลื่อนไปซ้าย – ขวา ตามต้องการ จะเป็นการเลื่อนหน้าจอ เหมือนเราหมุน Scroll Mouse นั้นเอง

 4. Zoom เข้า – ออก ด้วยการใช้ร่วมกับปุ่ม Ctrl + หมุน Scroll Mouse ขึ้น-ลงเพื่อซูมเข้าออก ใช้ได้กับโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Browser, Excel, Word และโปรแกรมอื่น ๆ

 5. คลิกปุ่ม Scroll Mouse ที่โปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังใช้งานอยู่ตรง Taskbar เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอีกหน้าต่าง

 6. ใช้เลือกข้อความเยอะ ๆ บนหน้าเว็บแบบง่าย ๆ คลิกปุ่มซ้ายเลือกข้อความ และกดค้างไว้ แล้วหมุน Scroll Mouse ลง เพื่อเลือกข้อความลงมาข้างล่างเรื่อยๆ 

วิธีใช้ปุ่ม Scroll mouse ทำได้มากกว่าเลื่อนหน้าจอขึ้น – ลง