[Tips] รวมทิป - เทคนิคในการใช้งาน Gmail เบื้องต้น [Part 1]

Share

Tips แรกมารู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Gmail ก่อนครับ ว่าเมื่อสร้างอีเมล์ใหม่ หรือ Compose แล้วอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง รายละเอียดตามภาพด้านล่างเลยครับ

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

Tips คลิกที่ Gmail ใต้โลโก้ Google เพื่อแสดงลิ้งไปยัง Contacts และ Tasks

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

Tips ในการตอบกลับอีเมล์ (Reply)

ในการตอบกลับ หรือ Reply ในของ Gmail นั้นให้เลือกลงมาด้านล่างสุดของอีเมล์ แล้วคลิก Reply หรือ Forward ในช่องด้านล่างดังภาพ

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

ตัวเลือกในการตอบกลับ Reply ให้คลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมเล็ก ๆ จะพบตัวเลือกดังภาพด้านล่าง

สามารถเลือกการ Reply ว่าจะ Reply หรือ Reply All ได้จากตรงนี้

ถ้าต้องการแก้ไข Subject ของ e-mail ก็คลิกที่ Edit subject

หรือ ถ้าต้องการขยายช่อง Reply ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้ดูเต็มตาหน่อย ก็คลิกที่ Pop out reply

และถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการส่งแล้ว คลิกปุ่มถังขยะด้านล่าง เพื่อลบออกจาก Draft ด้วยครับ เพราะ Gmail มันบันทึกอัตโนมัติ

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

Tips ปรับช่องไฟหรือระยะห่างของอีเมล์แต่ละฉบับด้วย Display density

ไปที่ Settings => Display density => แล้วลองเลือกขนาดของช่องไฟตามใจชอบเลยครับ

Comfortable ห่างมาก

Cozy ห่างปานกลาง

Compact ชิดสุดๆ

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

Tips เลื่อนดูอีเมล์หน้าอื่น ๆ ด้วยลูกศรเล็ก ซ้าย - ขวา ข้างตัวเลย 1-50 of 145 จากภาพด้านบน

Tips เรียกใช้งาน on screen keyboards ด้วยการคลิกที่ไอคอนคีย์บอร์ดข้างไอคอน Settings

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

Tips แสดงอีเมล์แค่ชื่อเรื่อง หรือ Subject เท่านั้นไม่แสดงข้อความในอีเมล์

เพราะมันทำให้หน้าจอรกรุงรัง อ่านยาก การตั้งค่าให้ไปที่ไอคอนฟันเฟือง Settings => เลือก Settings อีกที แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง ที่หัวข้อ Snippets เลือกเป็น No snippets – Show subject only. แล้วกด Save change ด้านล่าง

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

ผลที่ได้ภาพบนแสดงทั้ง Subject และ ข้อความในอีเมล์ ส่วนภาพล่างแสดงแค่ Subject

[Tips] รวมทิป - เทคนิคการใช้งาน Gmail เบื้องต้น,การ reply,แก้ไข Subject และทิปอื่น ๆ

ถ้าเห็นว่าบทความ [Tips] รวมทิป - เทคนิคในการใช้งาน Gmail เบื้องต้น [Part 1] นี้มีประโยชน์รบกวนกด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะครับ และถ้าต้องการติดตามอ่านบทความของเราอย่างต่อเนื่องก็สามารถติดตามได้ที่เพจครับ Facebook.com/sara2udotcom