Chrome เปลี่ยน Search Engine สำหรับใช้ค้นหา

Share

ไปที่เมนู Setting ตามภาพด้านล่าง

Chrome การเปลี่ยน Search Engine สำหรับใช้ค้นหาจาก omnibox

เลื่อนลงมาในส่วนของ Search ซึ่งจากภาพ Search Engine ดีฟอลต์ของ Chrome จะเป็น Google แต่บทความนี้เราจะลองเปลี่ยนไปเป็น Search Engine ตัวอื่นดูบ้าง

Chrome เปลี่ยน Search Engine

คลิกเลือกที่คอมโบบ็อก ลองเลือกเป็น Search Engine ของ AOL

Chrome เปลี่ยน Search Engine AOL

หรือถ้าต้องเพิ่ม Search Engine อื่นๆ ที่ไม่มีให้เลือกจากรายการด้านบน ก็เพิ่มได้จากปุ่ม Manage engines…

Chrome เปลี่ยน Search Engine อื่นๆ

หลังจากที่เราจัดการเลือก Search Engine จนเป็นตัวที่เราต้องการแล้วก็มาลองใช้งานครับ ให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมา แล้วพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาลงในช่อง address bar หรือ omnibox

Chrome เปลี่ยน Search Engine AOL

ภาพด้านล่างตั้งค่า Search Engine เปลี่ยนมาเป็น Bing

Chrome เปลี่ยน Search Engine Bing

 บทความที่เกี่ยวข้อง