เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Outlook Express

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Outlook Express จากประสบการณ์ตรง Yell

Disable user ด้วย DOS

วันนี้ผมมี tips เล็กๆ น้อยๆ ในการ disable user account มาฝากกันครับ

แปลงไฟล์ Excel Word เป็น PDF

excel word แปลง pdf

ขั้นตอนการแปลง Excel,Word เป็นไฟล์ PDF ไม่ใช้เรื่องยากถ้าใช้ Office 2010, 2013

Subcategories

  • Office Tips
  • Apps Tips
    Apps Tips เทคนิคการใช้งาน apps ต่าง ๆ ทั้งบนมือถือ Android, iOs, บน Windows และบนเว็บไซด์