การแชร์อินเตอร์เน็ตด้วย Tethering & Portable hotspot บนสมาร์ทโฟน Android

สองบทความก่อนเราได้แนะนำ วิธีแชร์อินเตอร์เน็ตจาก iPhone ด้วย Personal Hotspot ผ่าน wifi และ การแชร์อินเตอร์เน็ตด้วย Internet Sharing ผ่าน Wifi บน Windows Phone บทความนี้มาถึงทีของ Android กันบ้าง ซึ่งในส่วนของการแชร์อินเตอร์เน็ตทาง Android จะใช้ Tethering & Portable Hotspot

1.ก็เหมือนค่ายอื่น ๆ ต้องเปิดอินเตอร์เน็ตก่อนแชร์เป็นอันดับแรก โดยไปที่ Settings >> Data Usage

android แชร์เน็ต portable hotspot Settings

ตั้งค่า Cellular Data เป็น On (สีเขียว) ถ้าต้องการจำกัดปริมาณข้อมูลก็ Set Cellular data limit ก็เป็น On ส่วนจะตั้งปริมาณการใช้งานไว้กี่ GB ก็เลือกเส้นกราฟขึ้นลงได้เลยครับ

android แชร์เน็ต portable hotspot cellular data

2.เปิดการ Tethering & portable hotspot เพื่อเริ่มต้นแชร์อินเตอร์เน็ตโดยไปที่  Settings >> More >> Tethering & portable hotspot

android แชร์เน็ต portable hotspot tethering portable hotspot

ตั้งค่า Portable Wi-Fi hotspot เป็น On ตามภาพด้านล่าง

android แชร์เน็ต portable hotspot tethering portable hotspot enable

3.ถ้าต้องการตั้งชื่อ Wifi hotspot name หรือเปลี่ยนรหัสการเชื่อมต่อ Wifi สำหรับแชร์ ให้แตะไปที่ Set up Wi-Fi hotspot ซึ่งก็มีตัวเลือกให้ตั้งค่าตามนี้
     a.Network name ตั้งชื่อ Wifi สำหรับไว้เชื่อมต่อ
     b.Security มีให้เลือก None กับ WPA2 PSK ถ้าเลือก None จะเป็นการปิดระบบ Security เวลาเชื่อมต่อ Wifi เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตจะไม่มีการถามรหัสผ่านสามารถเชื่อมต่อได้เลย
     c.Password ตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้เชื่อมต่อ Wifi มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
     d.Show Password แสดงรหัสผ่าน
     e.Select AP Band เลือกความถี่สัญญาณ Wifi มีสองตัวเลือกคือ 2.4 GHz กับ 5 GHz
     หลังจากตั้งค่าต่างๆ เสร็จแล้ว กด Save เพื่อบันทึกค่า

android แชร์เน็ต portable hotspot ตั้งพาสเวิร์ด

4.เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว เราจะทำการเชื่อมต่อ Wifi เพื่อทำการแชร์อินเทอร์เน็ต ไปที่เครื่องที่ต้องการแชร์อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างในบทความนี้ จะใช้ iPhone เข้ามาแชร์ ก็ไปที่ Settings >> Wifi แล้วเลือกเชื่อมต่อกับ Wifi ที่ชื่อ AndroidAP และทำการใส่รหัสตามที่เราได้ตั้งค่าไว้เป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนการแชร์อินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟน  Android